Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 22 Απριλίου 2016
Δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιών 05 Απριλίου 2016
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στην Ορμύλια 05 Απριλίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων έτους 2016 31 Μαρτίου 2016
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 24 Μαρτίου 2016
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου και του οικόπεδου του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών 18 Μαρτίου 2016
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων 2016 04 Μαρτίου 2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων 2016 25 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης στο ΝΠΔΔ "Αριστοτέλης" 14 Ιανουαρίου 2016
Δημοπρασία για την για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ. Σανών 03 Δεκεμβρίου 2015