ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης ειδικού συμβούλου  για οικονομικά  θέματα του Δημάρχου Πολυγύρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε το αρχείο

doc pro1-7-1-2011