ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΡΙΑΝΗ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσει, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτων Γεωργίας Συριάνη. Τα προς εκμίσθωση ακίνητα ιδιοκτησίας Δήμου Πολυγύρου είναι τα κατωτέρω :

1) Ένα διαμέρισμα (κατοικία), αυτοτελές και διηρημένο, με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/7, στον τέταρτο όροφο οικοδομής επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 59,11 τ.μ. μικτό και 49,98 τ.μ. καθαρό, αποτελούμενο από δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο, μαζί με το αναλογούν σε αυτό ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 3,78/100.
2) Ένα διαμέρισμα (κατοικία), αυτοτελές και διηρημένο, με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/8, στον τέταρτο όροφο οικοδομής επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 125,12 τ.μ. μικτό και 105,80 τ.μ. καθαρό, αποτελούμενο από τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, λουτροαποχωρητήριο και αποχωρητήριο, μαζί με το αναλογούν σε αυτό ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 8,50/100, μαζί με μια αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής εμβαδού 30 τ.μ.
3) Ένα δώμα, με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/9, στον πέμπτο όροφο οικοδομής επί της οδού Θεαγένους Χαρίση 111, εμβαδού 14,19 τ.μ. μικτό και 12 τ.μ. καθαρό, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και αποχωρητήριο, μαζί με το αναλογούν σε αυτό ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 0,14/100.
με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία όπως περιγράφονται ακολούθως.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Πληρ.:
Αναστασία Τράκα
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743