Περίληψη επαναληπτικής διακηρυξης

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει επαναληπτικη δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τα χωράφια του Δήμου Πολυγύρου στις θέσεις «Αμπέλια», εκτάσεως 1,19 στρ., στη θέση «Φράγμα» εκτάσεως 6,25 στρ. και στη θέση «Ασμάκι» εκτάσεως 1,25 στρεμ. στην Τ.Κ. Σανών με βάση το πίνακα διανομής του Αγροκτήματος Σανών Χαλκιδικής, Έτος 1977-1978, στην οποια μπορει να συμμετασχει ο οποιοσδήποτε.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης