Ανάρτηση ανακοινώσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδρύματος Στέφανου Αθανασίου Κότσιανου και Καίτης Στεφάνου Κότσιανου

Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση εκμισθώσεως των αγροτεμαχίων του Ιδρύματος Στεφ. Αθ. Κοτσιάνου και Καίτης Στ. Κοτσιάνου.
Πληροφορίες: Γραφείο Περιουσίας, τηλ 2371350743, Δημαρχείο Πολυγύρου.

Κατεβάστε την ανάρτηση ανακοίνωσης