ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΕΞΙ ΒΡΥΣΕΣ

  • Εκτύπωση

Δημοπρατήθηκε σήμερα Τρίτη 8 Ιουνίου 2010 το έργο «Βελτίωση της Φέρουσας Ικανότητας Οδού στην Περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου». Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή έγχυτης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος κάτω από το οδόστρωμα, το οποίο πρόκειται να καθαιρεθεί αρχικά και στη συνέχεια να επανακατασκευαστεί. Το έργο θα λύσει το πρόβλημα των καθιζήσεων που παρουσιάζονταν κατά καιρούς στο οδόστρωμα λόγω υδραυλικής υποσκαφής εξαιτίας της ύπαρξης υδροφορέα παραπλεύρως του οχετού, που υφίσταται υπογείως στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης ξεπερνά τις 265.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ειδικευμένους πόρους ΣΑΤΑ.