ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

  • Εκτύπωση

Ανακοινώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζεται η 25-6-2012. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καλούνται να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο του «Βοήθεια στο σπίτι» που βρίσκεται στο Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο στον Πολύγυρο. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. φωτοτυπία ταυτότητας, 2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, 4. φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του 2011 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το προσωπικό του «Βοήθεια στο σπίτι» μόνο κάθε Δευτέρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 23710-21697.