Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Ο.Ε.

  • Εκτύπωση

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. λόγω COVID-19
2. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»