ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • Εκτύπωση
 

 

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Πολυγύρου. Καλοκαίρι Τέχνης και Πολιτισμού 2009» (Πολιτιστικός Αύγουστος 2009) ματαιώνονται.