Ανακοίνωση για τη μόνωση των υδρομέτρων

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι στα καινούρια φρεάτια, του νέου δικτύου ύδρευσης, που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε κατοικία, είναι ευθύνη των πολιτών η μόνωση και η προφύλαξη των υδρομέτρων και των σωληνώσεων.