Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμος

Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τεύχος Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014 τεύχος Α).

Δεκέμβριος 2014

Ιανουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος 2015

Απρίλιος 2015

Μάιος 2015

Ιούνιος 2015

Ιούλιος 2015

Αύγουστος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2015

Ιανουάριος 2016

Φεβρουάριος 2016

Μάρτιος 2016

Απρίλιος 2016

Μάιος 2016

Ιούνιος 2016

Ιούλιος 2016

Αυγουστος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Δεκέμβριος 2016

Ιανουάριος 2017