Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1

11-01-2016

1 Ορισμός υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2

18-02-2016

2 Καθορισμός τελών πώλησης ποσίμων υδάτων (άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4255/2014)

3 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το 2016

4 Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, και συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Πολυγύρου

5 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

6 Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Τριμελούς ΙΒ’ Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης               

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3

01-03-2016

7 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του ακινήτου και του οικοπέδου του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών.

8 Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση του ενώπιον διάφορων δικαστηρίων.

9 Ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων κυνοκομείου Πολυγύρου».

10 Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016».

11 Απαλλαγή υπολόγων για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Νοέμβριο – Δεκεμβρίου.

12 Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την Οικονομική Ενίσχηση Α' Κοινωνικών Βοηθειών, Εφαπάξ Οικ. Βοηθ. για Ένδεια, επαιτεία, αλητεία κ.λ.π απο 03-12-2015 έως 31-12-2015

13 Έγκριση, ή μη του πρακτικού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις θέσεις «Αμπέλια», «Φράγμα» & «Ασμάκι» στην Τ.Κ. Σανών.

14 Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4

08-03-2016

15 Ορισμός υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5

18-03-2016

16 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

17 Έγκριση όρων διακήρυξης για την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και έγκριση και διάθεση της πίστωσης

18 Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, έγκριση και διάθεση της πίστωσης

19 Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016»

20 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

21 Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων «Γκούμα χωράφια», «Κουνιάρικο», «Ντούρτσιου Μαντρί» και «Καλόγερος» στην Τ.Κ. Δουμπιών

22 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

23 Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την Οικονομική Ενίσχηση Α' Κοινωνικών Βοηθειών, Εφαπάξ Οικ. Βοηθ. για Ένδεια, επαιτεία, αλητεία κ.λ.π απο 01-01-2016 έως 28-02-2016

24 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6

24-03-2016

25 Ορισμός υπολόγου για τα συμβόλαια (Διαθήκη  Συριάνη)    

26 Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙV της δεύτερης φάσης «Αξιολόγηση- βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Δήμου Πολυγύρου».

27 Έγκριση όρων δημοπράτησης – Ψήφιση Πίστωσης – Συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου '' Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση '' για το έργο ''Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου''

28 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου κ. Ζούνη Κων/νου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

29 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7

04-04-2016

30 Εξουσιοδότηση προς τον δικηγόρο του Δήμου κ. Ζούνη Κων/νου για να εκπροσωπήσει το Δήμο στη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων της 06-04-2016.

31 Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών/συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου

32 Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση για την ''Προμήθεια τροφίμων 2016''

33 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 

12-04-2016

34 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την 'Προμήθεια τροφίμων 2016 ' 

35 Ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή νησίδων στην περιοχή Νοσοκομείου Πολυγύρου»

36 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση για την ανάπλαση της κεντρικής οδού Τ.Κ Μαραθούσας»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9

18-04-2016

37 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικών οδών Τ.Κ Μαραθούσας Δήμου Πολυγύρου»

38 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τ.Κ Μαραθούσας Δήμου Πολυγύρου»

39 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης κεντρικών οδών Τ.Κ Μαραθούσας Δήμου Πολυγύρου»

40 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Υδραυλική μελέτη ανάπλασης κεντρικών οδών Τ.Κ Μαραθούσας Δήμου Πολυγύρου»

41 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης : Μελέτη οδοποιίας για το έργο ''Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά – Καλαμωτό''

42 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για το έργο «Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Πολυτεχνείου στον Πολύγυρο»

43 Ανάθεση εκπόνησης Τοπογραφικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση τοπικής οδού Γαλάτιστας – Λιβάδι»

44 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης οδοποιίας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση τοπικής οδού Γαλάτιστας – Λιβάδι»

45 Ανάθεση εκπόνησης Ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Σανών του Δήμου Πολυγύρου»

46 Ανάθεση εκπόνησης Ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου»

47 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή των λεκανών Ολύνθιου και Καλυβών»

48 Έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πολυγύρου»

49 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

50 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ Δουμπιών (Αρ.Διακήρυξης 4293/05-04-2016)

51 Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για το Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών.

52 Ορισμός δικηγόρου για διάφορα Δικαστήρια.

53 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10

25-04-2016         

54 Απαλλαγή υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016

55 Έγκριση των όρων της διακήρυξης και και διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες Ταχυδρομείου για το έτος 2016»

56 Έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκριση και διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Κοπή χόρτων Δήμου Πολυγύρου»

57 Έγκριση όρων διακήρυξης και έγκριση της πίστωσης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

58 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

59 Έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» και έγκριση και ψήφιση πίστωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11

09-05-2016         

60 Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

61 Αποδοχή ή μη δωρεάς από τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε.

62 Ορισμός υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο – Aπρίλιο 2016

63 Έγκριση πρακτικού V της τρίτης φάσης «Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών» του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Δήμου Πολυγύρου».

64 Έγκριση όρων για την προμήθεια καυσίμων έτους 2016-2017 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων.

65 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

66 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

67 Έγκριση όρων δημοπράτησης – Ψήφιση Πίστωσης του υποέργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12

16-05-2016         

68 Ανάθεση μικρού έργου με τίτλο “Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας Ριζών (Οικοδομικές εργασίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας Ριζών)” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

69 Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια – Κελί»

70 Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΤΣΙ Ορμύλιας – Βραστάμων»

71 Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη»

72 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου 2016”

73 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» (μελάνια, τονερ).

74 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πολυγύρου»

75 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

76 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

77 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13               

27-05-2016         

78 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»

79 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου 2016”

80 Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών/συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου

81 Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου και οικοπέδου του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών.

82 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

83 Αποδοχή δωρεάς 25.000 € από το Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης ''Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ'' για την ανακαίνιση Παλαιού Παιδικού Σταθμού Πολυγύρου.

84 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14               

31-05-2016         

85 Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15

06-06-2016         

86 Κλήρωση τακτικών & αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου '' Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση '' για το έργο ''Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου''

87 Εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου Πολυγύρου 2016

88 Έγκριση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας

89 Έγκριση και κατακύρωση του από 23-05-2016 διαγωνισμού για την παροχή ''Εργασίας κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου 2016''

90 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

91 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

92 Ορισμός δικηγόρου για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

93 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16

09-06-2016         

94 Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

95 Δωρεάν παραδοσιακή πλακόστρωση δημοτικού δρόμου στο Δ.Δ Βραστάμων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17               

15-06-2016         

96 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήση οικονομικού έτους 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18               

21-06-2016         

97 Ανάθεση σύνταξης στατικής μελέτης τμήματος κτιρίου του έργου με τίτλο “Αναστήλωση οικίας Κότσιανου – μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο – χώρο πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)”

98 Ανάθεση σύνταξης μελέτης ΗΜ τμήματος κτιρίου του έργου με τίτλο “Αναστήλωση οικίας Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμού” (κτίριο διατηρητέο)

99 Ανάθεση για σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Αναστήλωση οικίας Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμου” (κτίριο διατηρητέο)

100 Ανάθεση σύνταξης τευχών ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου με τίτλο “Αναστήλωση οικίας Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμου (κτίριο διατηρητέο)”

101 Παράταση χρόνου υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την ανάδοχο κοινοπραξία (ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Τ.Ε) του έργου Ε.Ε.Λ και διάθεση λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών.

102 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο ''Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου'' (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση)

103 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Πολυγύρου

104 Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

105 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

106 Άσκηση εφέσεως επί της 282/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

107 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19               

04-07-2016         

108 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης οδοποιίας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση τοπικής οδού οικισμού – παραλίας Καλυβών»

109 Ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου.

110 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου

111 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου

112 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου”

113 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου”

114 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου”

115 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου”

116 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου”

117 Ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας”

118 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας”

119 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας”

120 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Γαλάτιστας”

121 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης υδραυλικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια – Κελί

122 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης υδραυλικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας – Βραστάμων”

123 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού Παλαιόχωρας.

124 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης στατικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια – Κελί”

125 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού Δουμπιά – Καλαμωτό.

126 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης στατικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή γέφυρας στη θέση ΓΚΡΕΝΤΙΣΙ Ορμύλιας – Βραστάμων”

127 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης υδραυλικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων οδικού δικτύου Ταξιάρχη”

128 Έγκριση ανάθεσης μικρού έργου με τίτλο “Κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων Τ.Κ Γεροπλατάνου”

129 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο “Χώρος υποδομής κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε Χαλκιδικής”

130 Απαλλαγή υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου 2016

131 Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού (2ο Διαγωνισμός)

132 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων 2016»

133 Αποδοχή ή μη δωρεάς από τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε.

134 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20               

08-07-2016         

135 Ορισμός δικηγόρου για Συμβούλιο της Επικρατείας – αίτηση ακύρωσης επί προσφυγής

136 Ορισμός υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μαΐου – Ιουνίου 2016

137 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων για την εργασία “Αποψίλωση βλάστησης για πυροπροστασία στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου”

138 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων – ελαστικών/συντήρηση – τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου.

139 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

140 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21

20-07-2016

141 Ορισμός δικηγόρου για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

142 Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Τ.Κ Αγίου Προδρόμου.

143 Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Ν.Π.Δ.Δ – Κατασκήνωση – Α΄ βάθμια και Β' βάθμια Εκπαίδευση.

144 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το διαγωνισμό «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» (2o Διαγωνισμός)

145 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

146 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22

27-07-2016         

147 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου κ. Ζούνη Κων/νου για άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

148 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου κ. Ζούνη Κων/νου για υπόθεση του Δήμου.

149 Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την Οικονομική Ενίσχηση Α' Κοινωνικών Βοηθειών, Εφαπάξ Οικ. Βοηθ. για Ένδεια, επαιτεία, αλητεία κ.λ.π απο 01-07-2016 έως 25-07-2016

150 Έγκριση όρων δημοπράτησης – Ψήφιση Πίστωσης του υποέργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου) .

151 Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας νομικών προσώπων Δήμου Πολυγύρου

152 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος για την εργασία «Αποψίλωση βλάστησης για πυροπροστασία στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου»

153 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

154 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

155 Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23

08-08-2016         

156 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής.

157 Έγκριση όρων δημοπράτησης – Ψήφιση Πίστωσης του υποέργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου) .

158 Ανάθεση εκπόνησης σύνταξης διαχειριστικής μελέτης προστατευτικού δάσους Ταξιάρχη.

159 Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δ.Ε Πολυγύρου.

160 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Νομικών Προσώπων Δήμου Πολυγύρου.

161 Δωρεά καθαρισμού ρέματος και όποια άλλη συναφή εργασία.

162 Ανάκληση, έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24

24-08-2016         

163 Ανάκληση της 159/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής- Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δ.Ε Πολυγύρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25

30-08-2016         

164 Απαλλαγή υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαΐου – Ιουνίου 2016.

165 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής.

166 "Εισήγηση προς το Δ.Σ για τη λήψη δανείου σε σχέση με την κάλυψη αναγκών του."               

167 Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 και της αριθ. ΚΥΑ 23976/26.07.16 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β’) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017.

168 Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εκμίσθωση περιπτέρου στον Άγιο Πρόδρομο από το Δήμο.

169 Έγκριση ή μη του πρακτικού για την μίσθωση ανοιχτού χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ Ριζών.

170 Ανάκληση, έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

171 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26

09-09-2016

172 Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την Οικονομική Ενίσχηση Α' Κοινωνικών Βοηθειών, Εφαπάξ Οικ. Βοηθ. για Ένδεια, επαιτεία, αλητεία κ.λ.π απο 01-08-2016 έως 08-09-2016

173 Ορισμός υπολόγων για εντάλματα προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιουλίου – Αυγούστου 2016

174 Ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση παραμένουσας οικίας μετά την κατεδάφισης πρώην οικίας Σιώζου επί της οδού Γ. Σεφέρη”

175 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

176 Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

177 Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής.

178 Ανάκληση, έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων