Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΖΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

- ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- ΤΣΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

- ΦΥΛΑΧΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ