Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου - Ωφελούμενοι

  • Εκτύπωση

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα:


•Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
•Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
•Μονογονεϊκές οικογένειες.
•ΑΜΕΑ.
•Άνεργοι.
•Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.