Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου - Στόχοι και αρχές

  • Εκτύπωση

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου . Το Κέντρο Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς που στόχο έχει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Βασικός άξονας για την λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ.).