Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

- ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

- ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΖΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

- ΖΙΟΥΠΟΥ ΑΝΝΑ

- ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ